منبع: ایسنا

خبر خوش برای دانشجویان دستیاری

دكتر علیرضا صدیقی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت:‌ در حال حاضر حقوق دستیاران مجرد 350 هزار تومان و متاهلین450 هزار تومان است. وی افزود: براساس مصوبه شورای آموزش پزشكی و تخصصی وزارت بهداشت، كمك هزینه تحصیلی دستیاران براساس میزان افزایش حقوق كاركنان دولت، افزایش می‌یابد.

مدیر امور فرهنگی و رفاهی دستیاران وزارت بهداشت از افزایش 10 درصدی كمك هزینه تحصیلی دانشجویان دستیاری در سال جاری خبر داد.

دكتر علیرضا صدیقی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت:‌ در حال حاضر حقوق دستیاران مجرد 350 هزار تومان و متاهلین450 هزار تومان است. وی افزود: براساس مصوبه شورای آموزش پزشكی و تخصصی وزارت بهداشت، كمك هزینه تحصیلی دستیاران براساس میزان افزایش حقوق كاركنان دولت، افزایش می‌یابد.

وی با تاكید بر اینكه افزایش حقوق‌ها براساس آغاز سال مالی به دستیاران پرداخت می‌شود، خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشكی، دانشگاه‌ها می‌توانند تا سقف 200 هزار تومان به هر دستیار بابت انجام كار اضافه، شیفت اضافه، حق اشعه و … پرداخت كنند كه البته این پرداخت نیاز به مصوبه هیات امنای دانشگاه دارد.