اعلام زمان واگذاری ایران خودرو و سایپا

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا جزو لیست واگذاریهای سه ماهه ابتدای امسال است، گفت: واگذاری مدارس به روش هیئت امنایی جزو برنامه های سازمان خصوصی سازی نیست.

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه زمانبندی دقیق واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سالجاری مشخص شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، قرار است سهام بیش از 160 شرکت دولتی در 3 ماهه ابتدای امسال واگذار شود.

معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه بیشتر سهام شرکتهایی که واگذار خواهند شد، سهام شرکتهای کوچک است، تصریح کرد: مهمترین سهام قابل واگذاری در مدت 3 ماهه ابتدای امسال، سهام شرکت بیمه دانا و ایران خودرو و سایپا خواهد بود.

وی بیان کرد: به زودی برنامه های تدوین شده برای واگذاری سهام شرکتها و اسامی آنها توسط سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد. براساس برنامه ها، قرار است 489 شرکت جزو گروه یک و 35 شرکت جزو گروه دو در سال جاری واگذار شوند.

غلامی خاطرنشان کرد: واگذاری مدارس به روش هیئت امنایی جزو برنامه های سازمان خصوصی سازی نیست و تاکنون بحثی در این خصوص صورت نگرفته است.

پیش از این غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی که در شورایعالی آموزش و پرورش نیز فعالیت دارد، اعلام کرده بود که برخی از مدارس دولتی به روش هیئت امنایی واگذار خواهند شد که البته این موضوع با مخالفت وزیر آموزش و پرورش مواجه شد

منبع: تابناک