وزیر رفاه:

شماره حساب همه خانوارها تا پایان تابستان امسال ثبت می شود

تهران – وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: تا پیش از پایان تابستان امسال شماره حساب تمامی کسانی که فرم های خانوار را تکمیل کرده اند، در سامانه پرداخت یارانه ها ثبت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، “صادق محصولی” روز یکشنبه درپایان نشست هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: عملیات ثبت شماره حساب های کسانی که فرم های خانوار را تکمیل کرده اند ار روزهای آینده ، استان به استان آغاز می شود.
وزیر رفاه افزود: کسانی که فرم های خانوار را تکمیل کرده اند، باید در سامانه رفاهی به آدرس www.refahi.ir شماره حساب و شماره کارت خود را به صورت متمرکز برای دریافت مبلغ یارانه اعلام کنند.

منبع: ایرنا