در حال حاضر مودم های وایمکس در دو نوع داخلی و فضای باز عرضه می‌گردند. مودم های داخلی، با ابعادی کوچکتر و قابلیت نصب و کاربرد بسیار آسان، متناسب با فضای منزل و یا دفاتر کار کوچک طراحی شده اند. مودم فضای باز، که در خارج از ساختمان نصب می گردد، به علت قدرت گیرندگی بالا، برای مکانهایی که به علت فشردگی ساختمان ها و یا هر دلیل دیگر، فرکانس ها ضعیف تر است، طراحی شده و توصیه می شوند.

فهرست قیمت مودم در جدول زیر آمده است:

۱- مودم فضای باز => قیمت: ۲۲۰ هزار تومان

۲- مودم فضای بسته => قیمت: ۱۱۰ هزار تومان

منبع: irancell.ir